טכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים

השתמשה בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק ללא הודעה וקבלת אישור מהפיקוח על הבנקים. ישראכרט

קנס לישראכרט: השתמשה בטכנולוגיה לזיהוי ואימות ללא קבלת היתר

קנס בסך 700 אלף ש' לישראכרט על ידי הפיקוח על הבנקים בשל שימוש בטכנולוגיה לזיהוי ואימות חזותיים מרחוק לצורך פתיחת חשבון מקוון, מתן הלוואות ושירותי סליקה לעוסקים מורשים - מבלי שהודיעה לפיקוח

אירועים קרובים