הצוות הבינמשרדי למוגנות ילדים ברשת

שר התקשורת, ד"ר שלמה קרעי.

הממשלה מעוניינת בהצעות ופתרונות טכנולוגיים להגנת ילדים בסלולר

ד"ר שלמה קרעי, שר התקשורת: ״לצד היתרונות הרבים שההתפתחות הטכנולוגית מביאה עימה, ישנה חשיבות מכרעת להגנה על ילדים ברשת"

אירועים קרובים