הפורום לקידום ההוראה בישראל

יו"ר ועדת הכנסת לתלונות הציבור, ח"כ יעל רון בן-משה.

מדוע האוניברסיטאות לא ממשיכות עם הלימודים ההיברידיים?

בדיון בנושא בוועדה לפניות הציבור של הכנסת אמרה ח"כ בן-משה, היו"רית: "יש אוכלוסיות שעבורן השיפור בתחום הטכנולוגי יכול להיות הפער שבין לצאת ללמוד או לוותר"

אירועים קרובים