עו"ד נעמי אסיא, היועצת המשפטית של ה-BSA

אירועים קרובים