ד"ר ראובן שנפס

ד"ר ראובן שנפס, מנהל האנליטיקה הראשי של חברת האינשורטק ארניקס.

הדאטה הסינתטית – כמו רישיון להדפיס כסף

דאטה סינתטית מאפשרת בניית מודלי AI מוצלחת יותר, בהם יווצרו פחות הפרות פרטיות כמו גם פחות הטיות, ובמקביל יחול גישור על פני פערי דאטה אפשריים, מפאת חסר בנתונים

אירועים קרובים