BotNet

דו"ח: מספר קורבנות התוכנות הרובוטיות עלה ב-654% ב-2010

עשר הרשתות המובילות של התוכנות הרובוטיות אחראיות ל-57% מכלל מקרי ההדבקה - כך על פי דו"ח שפרסמה חברת Damballa ● עוד עולה מהדו"ח, כי 60% מהרשתות של התוכנות הרובוטיות שפעלו ב-2010 כלל לא היו קיימות ב-2009

אירועים קרובים