ASA

שחקן בחסות המדינה מרגל בסייבר ניצל שתי חולשות שלה. סיסקו.

שחקן בחסות המדינה מרגל בסייבר ומנצל שתי חולשות של סיסקו

חוקרי טאלוס, מודיעין האיומים של סיסקו, לא ציינו את זהות המדינה העומדת מאחורי מסע הריגול - קמפיין המכונה ArcaneDoor

אירועים קרובים