- אנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות - https://www.pc.co.il -

משרד התקשורת: "בלי שינויים לא תהיה למיזם הסיבים האופטיים תקומה"

משרד התקשורת מפרסם היום (א) קריאה לשימוע ציבורי, במטרה לשנות את חובת הפריסה ואת הרישיון של מיזם הסיבים האופטיים IBC, שנקלע לקשיים והפסיק את פעילות פריסת התשתיות שלו.

לפי הודעת המשרד, השינוי בחובות הפריסה יתבטא כך: בתום 10 שנים ממועד תיקון הרישיון יהיה על חברת החשמל, הבעלים של המיזם, לפרוס רשת סיבים לפחות ל-40% ממשקי הבית, שהם יותר ממיליון משקי בית, ועל פי אבני דרך שייקבעו; תישמר פריסה שוויונית בין משקי הבית שבפריפריה ובמרכז; חובת הפריסה השוויונית בין הפריפריה למרכז תחול על החברה לאחר שלוש שנים מתיקון רישיונה, על מנת להגביר את יכולת התחרות שלה בטווח הזמן הקצר ולבסס את פעילותה; על החברה יהיה להגיש לאישור מנכ"ל המשרד והצוות המקצועי את תכנית הפריסה העתידית כתנאי לשינוי הרישיון.

ההסבר של משרד התקשרות לשינוי הוא כי "בעקבות בחינה שערך המשרד נמצא שאין כדאיות כלכלית לפריסה אוניברסלית מלאה", בייחוד לאור "מצבה הפיננסי של החברה (IBC – נ"א), שאינו מאפשר לה להמשיך ולהתקיים בעתיד הנראה לעין. בהודעה נכתב ש-"ללא משקיע חדש, שיזרים כספים לחברה ויערוך שינוי משמעותי באופן פעילותה, במקביל לביצוע שינויים רגולטוריים הכרחיים, לא תהיה למיזם הסיבים תקומה וכתוצאה מכך, פריסת רשת תקשורת נייחת על בסיס רשת החשמל לא תתממש".

משרד התקשורת נעתר לדרישות סלקום

מיזם IBC נוסד ב-2014 ובמסיבת העיתונאים להשקתו אמר שר התקשורת דאז, גלעד ארדן, כי הוא "ישנה את המדינה" [1]. אלא שהוא נקלע לקשיים וסלקום מנהלת בימים אלה משא ומתן לרכישתו, אולם מתנה את הרכישה בהקלות בחובת הפריסה. בהזמנה הזו לשימוע נעתר משרד התקשורת לדרישותיה, כדי לתת סיכוי למיזם הסיבים האופטיים, שיאפשר אינטרנט מהיר בקצב של עד 1 ג'יגה-ביט, להתממש ולנצל את ההשקעות שכבר נעשו בו.

עוד ציין משרד התקשורת בהודעתו כי הוא רואה חשיבות בהמשך פריסת הסיבים האופטיים על גבי תשתיות חברת החשמל, בשל תרומתו לתחרות בשוק התקשורת באמצעות הפחתת המחיר לצרכן, לשדרוג התשתיות ולשם עידוד התחרות על ידי מתחרים שיוכלו לספק על בסיסו שירותים.