- אנשים ומחשבים – פורטל חדשות היי-טק, מיחשוב, טלקום, טכנולוגיות - https://www.pc.co.il -

הממשלה תקצה 90 מיליון שקלים לחיזוק תעשיית הסייבר המקומית

רשות החדשנות, משרד הכלכלה והתעשייה ומערך הסייבר הלאומי במשרד ראש הממשלה משיקים בימים אלו תכנית במסגרתה יוקצו 90 מיליון שקלים לחיזוק תעשיית הסייבר המקומית בשלוש השנים הקרובות.

התכנית מורכבת משלושה חלקים: השקעה בטכנולוגיות בעלות פוטנציאל "משנה משחק" ברמה העולמית, תמיכה מימונית בחברות העוברות משלב הפיתוח לשלב הניסוי וההדגמה והפניית משאבים לחיזוק קרית הסייבר הלאומית בבאר שבע.

במסגרת התוכנית יתאפשר לחברות מתחומי הגנת הסייבר לקבל תמיכה כספית בשני מסלולים מרכזיים. האחד, תמיכה במו"פ פורץ דרך וארוך טווח. זהו מסלול שמטרתו לתמוך בהיווצרות טכנולוגיות בעלות פוטנציאל השפעה מהותי על השוק העולמי מתוך כוונה לייצר עוגנים טכנולוגיים עליהם תישען התעשייה הישראלית בעתיד. המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר העוסקות במו"פ בסיכון גבוה. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל תמיכה של עד 66% מהוצאות המחקר והפיתוח בפרויקט נתון ועד חמישה מיליון שקלים לשנה לפרויקט.

המסלול השני מתמקד בתמיכה בפיילוטים. מטרתו לאפשר הרצת טכנולוגיות חדשניות בתחומי הסייבר ובחינת היתכנותן בקנה מידה מהותי ובקרב לקוחות משמעותיים. כך, החברה תוכל להתקדם באופן ניכר במוכנות המוצר למסחור ולקדם את חדירתו לשוק באמצעות יישומו באתר הניסוי. במסגרת מסלול זה ניתן לקבל: עד 30% ועד 1 מיליון שקלים לפיילוט בודד בארץ; עד 50% ועד 1.5 מיליון שקלים לפיילוט בודד בחו"ל; עד 50% ועד 2.5 מיליון שקלים לשני פיילוטים בחו"ל.

המסלול מיועד לחברות טכנולוגיה ישראליות בתחומי הסייבר שפיתחו מוצר או שירות שטרם הושק ואשר עדיין נמצא בשלבי פיתוח. במונחי "מוכנות טכנולוגית" (TRL – (Technology readiness levels. מטרת התוכנית היא לקדם חברות סייבר שלהן מוכנות טכנולוגית ברמות גבוהות בשני היבטים: של ווידוא במעבדה (Validation in laboratory) ושל הגעה להוכחה ממשית של המוצר לאחר בחינה והדגמה (Actual system qualified through test & demonstration).

בנוסף, מערך הסייבר הלאומי והרשות לחדשנות יקדמו במשותף יצירה של זירות חדשנות נושאיות בתחומים העוברים טרנספורמציה דיגיטלית משמעותית החושפת אותם לאיומי סייבר (לדוגמה, בריאות, תחבורה, פיננסים). הזירות הללו ישלבו שחקנים תעשייתיים בינלאומיים, רגולטורים, אקדמיה ואת תעשיית הסייבר הישראלית על מנת לייצר ביחד פתרונות לאתגרי הסייבר של המחר בתחומים אלו ולמצב את ישראל בחזית העשייה.

לעודד את היווצרותן של חברות בתחום הסייבר בישראל

מטרת המסלולים החדשים, נמסר, "היא לעודד את היווצרותן וצמיחתן של חברות שלמות ובנות קיימא בתחום הסייבר בישראל באמצעות קידום, פיתוח ומסחור פתרונות טכנולוגיים חדשניים". התכנית מהווה נדבך נוסף למסלולי התמיכה החדשים של רשות החדשנות, בשיתוף עם משרדי ממשלה וגופי ממשל נוספים – לתמיכה בתוכניות הרצה בתחומי הגנת הסביבה, בריאות ותחבורה.

לדברי אהרון אהרון, מנכ"ל רשות החדשנות, "האקוסיסטם המקומי בתחומי הסייבר מפותח וזוכה להערכה רבה בעולם. למרות השקעות רבות שזרמו ממשקיעים שהביעו אמונם בשוק הסייבר המקומי, אנו רואים שחברות רבות מתקשות למצוא אתרים ראויים לניסוי והרצת מוצריהם. אנו מאמינים כי התוכנית החדשה תיתן פתרון טוב לנושא, תאיץ בצורה משמעותית את חדירתן לשוק ועל צמיחתן כחברות שלמות בישראל".

אלי כהן, שר הכלכלה והתעשייה, אמר כי "התכנית המשותפת נועדה להמשיך לשמור על מעמדה של ישראל כמובילה עולמית בתחום הסייבר, תוך מענה לאתגרי תעשיית הסייבר הישראלית ולרצון לבסס את מעמדה בחזית החדשנות העולמית".

יגאל אונא, ראש מערך הסייבר הלאומי, ציין כי "תכנית זו מבטאת את מחויבותה המתמשכת של ממשלת ישראל לשימור ולחיזוק ההובלה הישראלית העולמית בסייבר, המהווה אחד מקטרי הצמיחה המשמעותיים של תעשיית ההיי-טק. יחד עם שותפינו ברשות לחדשנות נסייע לתעשייה הישראלית להמשיך לעמוד בחזית החדשנות הטכנולוגית העולמית בסייבר".