urie

עו"ד אורי אנגלהרד

התקבלת!

מנהלים בהיי-טק – איך תשכנעו מועמדים לעבוד דווקא אצלכם?

שכר, הטבות ותרבות ארגונית, אבל לא רק - כדאי לתת לעובדים הפוטנציאליים תגמולים כספיים נוספים, כגון מענק חתימה, תשלום פרישה, מענק אי תחרות לאחר פרישה ועוד ● מה כל אחד מהם אומר ואיך עושים את זה נכון?

אירועים קרובים