arikm

אריק מיפנו

אריק מיפנו, סמנכ"ל המכירות של אינטנטיה.

מהו הקריטריון החשוב ביותר לבחירת מערכת ERP בענן?

כשארגונים באים לבחור איזו מערכת ERP להטמיע, הם חושבים על הרבה קריטריונים ● איזה מהם הוא החשוב ביותר, שכדאי שהארגונים יקדישו להם תשומת לב מיוחדת

אירועים קרובים